Development Data Platform

Why Trust Techopedia

What Does Development Data Platform Mean?

Development Data Platform (DDP) is a Web-based platform that uses the World Bank’s Live Databases (LDB) for time series, microdata and survey data mining and reporting. DDP is developed and maintained by the World Bank Development Economics and Data Group (DECDG).

Advertisements

Techopedia Explains Development Data Platform

In 2004, DDP was released as a Web resource for development-related data reporting.

There are two DDP components, as follows:

DDP Microdata: Federal collaborative database maintained by the DECDG. Provides secure and record-level datasets to authorized users with documentation related to households, investments, services and surveys.
DDP Time Series: Provides access to databases maintained by entities like the World Bank, United Nations (UN), Food and Agriculture Organization (FAO), International Monetary Fund (IMF) and Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…