Java Database Connectivity Interface

Why Trust Techopedia

What Does Java Database Connectivity Interface Mean?

Java database connectivity interface (JDBC) is a software component that allows Java applications to interact with databases. To enhance the connection, JDBC requires drivers for each database. These drivers connect to the database and implement the protocol to transfer query and respective results between the client and database.

Advertisements

Techopedia Explains Java Database Connectivity Interface

Java database connectivity (JDBC) defines interfaces and classes and, by making database connections, makes it possible to write database applications in Java. JDBC aids in executing SQL statements and supports basic SQL functionality. Because Java runs on thin clients, applets that are embedded in Web pages enclose downloadable JDBC codes that allow for remote database access. JDBC technology drivers are divided into four categories:

  1. JDBC type 1 driver, also called JDBC-ODBC bridge is a database driver implementation that uses ODBC driver to connect to a database.
  2. JDBC type 2 driver, also called the Native API driver, is a database driver implementation that uses client-side libraries of databases.
  3. JDBC type 3 drivers, also called the pure Java driver for database middleware, is a database driver implementation that makes use of the middle tier between the calling program and the database.
  4. JDBC type 4 driver, also called a direct-to-database pure Java driver, is a database driver implementation that convert JDBC calls into vendor-specific database protocol.
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…