Biometric System

Why Trust Techopedia

What Does Biometric System Mean?

A biometric system is a technological system that uses information about a person (or other biological organism) to identify that person. Biometric systems rely on specific data about unique biological traits in order to work effectively. A biometric system will involve running data through algorithms for a particular result, usually related to a positive identification of a user or other individual.

Advertisements

Techopedia Explains Biometric System

The specific nature of today’s biometric systems is associated with a specific use of the term "biometrics." In general, biometrics is any use of biological data in technology. Biometric systems focusing exclusively on the identification of humans have become the major kind of biometric system in today’s IT world.

Governments, businesses and organizations can use biometric systems to get more information about individuals or about a populace as a whole. Many biometric systems are developed for security applications. An airport scanning device, a "bio-password" system, or an internal data gathering protocol is an example of a biometric system that uses identifying data for a security result.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…