Activex Control

Why Trust Techopedia

What Does Activex Control Mean?

An ActiveX control is a small program that is used to share information between applications. An ActiveX control can enhance Internet browsing experience by allowing animation and is often compared to Java applets. Microsoft developed the concept in the mid 1990s.

Advertisements

While technically still around technology is no longer commonly used in modern web development.

Techopedia Explains Activex Control

ActiveX is (was) an outgrowth of two other Microsoft technologies, object linking and embedding and the component object model. ActiveX controls refer to a specific way of implementing those technologies.

A limitation of the ActiveX control is that it can only run under Windows. ActiveX controls can also expose a system to viruses and malware because they create an opening that can allow these malicious programs to be installed.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…