Google Takeout

Why Trust Techopedia

What Does Google Takeout Mean?

Google Takeout is a Google service that is used to download data from a number of Google services to a designated PC storage location. As of September 2011, Google Takeout allows users to retrieve data from the following:

Advertisements
  • +1s
  • Buzz
  • Contacts and Circles
  • Picasa Web Albums
  • All Google Profiles including Gmail
  • Voice

Google Takeout was released in June 2011. Prior to Google Takeout’s release, Google data transport required separate retrieval for each of its services.

Techopedia Explains Google Takeout

Google Takeout is a data retrieval platform developed by the Data Liberation Front, an internal engineering team at Google exclusively assigned to ensure that Google users can simply import and export data from a number of Google products. Google Takeout allows users to retrieve data in open and portable formats, which helps them rapidly export data to other services.

Google Takeout is maintained on a separate website that is a Google+ component. Users may extract data by following these steps:

  1. Login to the Google Takeout account using the Google username (the user’s Google email ID) and password.
  2. Select the service from which the user wants to download the data. Users may select a specific service’s data for download or may download the data from all available options at one time.
  3. Click the CREATE ARCHIVE button.
  4. To download the data to the user’s desired location, click the Download button adjacent to the newly created archive.
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Senior Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…