Gigabit

Why Trust Techopedia

What Does Gigabit Mean?

Gigabit (Gb) is a data measurement unit applied to digital data transfer rates (DTR) and download speeds. One Gb equals one billion (1,000,000,000 or 109) bits.

Advertisements

The International System of Units (SI) defines the giga prefix as a 109 multiplier for data storage, or one billion (1,000,000,000) bits. The binary giga prefix represents 1,073,741,824 (10243 or 230) bits. The SI and binary differential is approximately 4.86 percent.

Techopedia Explains Gigabit

Central processing units (CPU) are built with data control instructions for bits–the smallest data measurement unit. Bits are magnetized and polarized binary digits that represent stored digital data in random access memory (RAM) or read-only memory (ROM). A bit is measured in seconds and characterized by high-voltage 0 (on) or 1 (off) values.

Most networks apply the SI version of Gb when measuring modem, FireWire or Universal Serial Bus (USB) speeds, whereas the binary version of Gb rarely refers to DTR speed and measures RAM and fiber optic cable. Software groups and filing systems often combine binary and SI Gb units according to requirements.

In 2000, the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) incorporated the International Electrotechnical Commission (IEC) formal approval of SI metric prefixes (for example, MB as one million bytes and KB as one thousand bytes). Newly added metric terms include:

  • Kibibyte (KiB) equals 1,024 bytes.
  • Mebibyte (MiB) equals 1,048,576 bytes.
  • Gibibyte (GiB) equals 1,073,741,824 bytes.
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…