Data Header

Why Trust Techopedia

What Does Data Header Mean?

Data header is a broad term for preliminary information that helps prepare an end device for further, more specific information.

Advertisements

Techopedia Explains Data Header

Depending on what field of the IT industry one may be working, the term header can refer to any number of things. When referring to headers in a networking context, a header could refer to the initial set of bits transmitted by an end device that describes what the receiving end device can expect to receive throughout the data stream.

When referring to headers in a web development context, a header could refer to the beginning portion of an HTTP packet which contains information such as browser type, language, content type, and so on.

To muddy the waters even further, headers in an overall computer science context can refer to header files that a programming compiler can reference prior to the program’s run time.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Senior Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…