Software Asset Management

Why Trust Techopedia

What Does Software Asset Management Mean?

Software Asset Management (SAM) is a business process in which an organization’s overall business investment in software solutions is maximized for optimal value and impact. The SAM model is used for the purchase, budgeting, management and use of software in an organization. SAM is important to any business that uses software, especially large enterprises.

Advertisements

Techopedia Explains Software Asset Management

SAM is geared toward reducing overall IT investments by maximizing the efficiency of software, IT response times and users. SAM also facilitates organizational processes, such as tighter software license management controls, identification of software assets and enhanced security and compliance in the software market.

SAM is an ongoing and evolving concept that is not based on time implementation, unlike other management concepts. SAM evolved from critical organizational factors, including intellectual property (IP) and audit risks, such as the unauthorized use of software.

Key SAM benefits include:

  • Reduced total cost of ownership (TCO) for software
  • Software asset inventory control
  • Optimized and well organized software licenses
  • Increased employee productivity
  • Maximized Return On Investment (ROI)
  • License and audit compliance
  • Building of knowledge bases and best practices
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…