Benchmark Computer

Why Trust Techopedia

What Does Benchmark Computer Mean?

A benchmark computer is a computer used to provide a specific calculation of how fast a certain computing task can be accomplished with specific hardware. Benchmarking, a broader process of using actual hardware to calculate computing speed, can apply to figuring out CPU clock rates, processor performance, or operating system and software application agility.

Advertisements

Techopedia Explains Benchmark Computer

Using a benchmark computer involves calculating the speed of a task using actual equipment rather than simulating a projected speed from specifications. This trial-based type of benchmarking helps engineers to understand how hardware performs in the real world and how well different tasks can be implemented with a given set of parameters.

Benchmarking with a benchmark computer is often done to analyze the peak performance of a processor, CPU or device. It can also help developers to understand challenges with various kinds of slowdowns, whether they are related to hardware or software issues. Some researchers now use an advanced analytic method of gathering many different outcomes from many different benchmark computers to get an average outcome. For a particular computer, running a benchmark process periodically before and after changes will help a user understand whether those changes have affected the speed of the device.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…