Kilobyte

Why Trust Techopedia

What Does Kilobyte Mean?

A kilobyte (KB) is a multiple unit used for binary data. Although "kilo" generally refers to 1,000, in computer science, one kilobyte often refers to 1,024 (2^10) bytes. It may also be used to refer to 1,000 bytes depending on the context. This measure is often used to describe memory capacity and disk storage.

Advertisements

Techopedia Explains Kilobyte

A bit is the smallest data measurement unit. A kilobyte is just a convenient way to specify a large number of bits and is equivalent to 8,000 bits under the International System of Units (SI) (or 8096 bits for computer programming and IT applications).

The kilobyte is applied in a variety of measurement contexts, including:

  • RAM or ROM Memory size
  • Processor cache size
  • The amount of storage available on media such as an SD memory chip or flash drive
  • Hard disk drive storage capacity
  • An iPhone memory chip capacity

In 2000, the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) incorporated the International Electrotechnical Commission’s (IEC) formal approval of SI metric prefixes. Newly added SI terms included:

  • Kibibyte (KiB) equals 1,024 bytes
  • Mebibyte (MiB) equals 1,048,576 bytes
  • Gibibyte (GiB) equals 1,073,741,824 bytes

These new measurements have yet to make an impact in any areas of international information technology and are rarely used. The difference between the SI and binary measurements standards for data is approximately 4.86 percent.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…