Ticket Granting Server

Why Trust Techopedia

What Does Ticket Granting Server Mean?

A ticket granting server (TGS) is a logical key distribution center (KDC) component that is used by the Kerberos protocol as a trusted third party. A TGS validates the use of a ticket for a specified purpose, such as network service access.

Advertisements

Techopedia Explains Ticket Granting Server

Kerberos uses the following TGS subprotocols:

  • A client requests Kerberos server credentials by sending a clear text ticket request for an authentication ticket or ticket granting ticket (TGT). Then, the encrypted reply is transmitted to the client with the client’s secret key. This TGT request is later used with a TGS.
  • A client requests credentials from the TGS. Clients use the TGT to self-authenticate with the TGS. Then, the reply is encrypted in the session key and transmitted to the client.

Validated TGS tickets are used on different servers by respective client applications. A new service ticket is obtained by providing the TGS with the target service name, initial ticket and authenticator. The TGS compares data to build a new service ticket and generates a random session key. Finally, this data is encrypted and returned to the client as a new service authorization.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…