Play Mechanics

Why Trust Techopedia

What Does Play Mechanics Mean?

Play mechanics are the rules that govern the gameplay within a video game. Play mechanics dictate what the actions the users can carry out within the game environment as well as how the game’s artificial intelligence (AI) can react to a user’s actions. Play mechanics differ greatly according to the genre of game being played.

Advertisements

Techopedia Explains Play Mechanics

Play mechanics control everything from how high a character can jump in a fighting game to how many units you can field in a strategy game. Play mechanics are at the root of the user experience and thus are the first thing to be planned out once an initial game concept is created.

Even in a finished version of a game, the play mechanics can be tweaked to make a game more or less challenging (hard, normal and easy modes). By choosing one of these modes, the rules of the game are changed. For example, choosing hard in a fighting game may mean that your characters’ attacks do less damage, whereas the AI-controlled opponents move faster and inflict more damage.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…