Online Advertisement

Why Trust Techopedia

What Does Online Advertisement Mean?

An online advertisement is any promotional material that is optimized for and distributed via the internet. In practice, online advertisements are most commonly associated with banner, box and textual ads that may contain images, video or ad copy. In the full sense of the definition, however, email and social media campaigns are also forms of online advertisements.

Advertisements

Techopedia Explains Online Advertisement

Most online ads are embedded in a web page's HTML or served to placeholders through an ad server. That said, there is a wide range of display and delivery options available for online advertisers who want their ads to stand out. Unfortunately, standing out doesn’t always get the results advertisers want. Excessive pop-ups and expanding box ads are certainly noticeable, but they are also intrusive, and can cause viewers to react negatively to the advertisers using them and the sites hosting them.

Done properly, online advertisements offer advertisers more control over how they reach consumers. Moreover, by tracking consumer behavior and their interaction with online advertisements, businesses can obtain valuable analytical data on what factors influence their customers' buying decisions.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…