Hot Buffer

Why Trust Techopedia

What Does Hot Buffer Mean?

A hot buffer is a specific type of technology resource that is classified by its use. It is categorized according to what is known as a Least Recently Used (LRU) algorithm, which shows when and how often a buffer is utilized by a system.

Advertisements

Techopedia Explains Hot Buffer

The hot buffer term is most commonly used in Oracle development guides and guidelines. Oracle’s buffer cache is a data repository that is used to cut down on actual physical disk input and output. To this end, Oracle processes access the buffer cache according to specific user events. The LRU then orders buffers according to their last use.

In general, buffers help conserve physical performance for intensive data storage and data transfer systems. Understanding these kinds of tools helps improve the management of data centers, data warehouses and other resources that are commonly used in a wide range of fields and industries. Algorithms, like the LRU, serve to make more efficient use of these resources and to provide organizational support to database professionals.

Buffers that have not been recently used are known as cold buffers, whereas hot buffers are recently used.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…