Lamport’s Bakery Algorithm

Why Trust Techopedia

What Does Lamport’s Bakery Algorithm Mean?

Lamport’s bakery algorithm is a computing algorithm that ensures efficient use of shared resources in a multithreaded environment. This algorithm was conceived by Leslie Lamport and was inspired by the first-come-first-served, or first-in-first-out (FIFO), operational methodology of a bakery. Lamport’s bakery algorithm is a mutual exclusion algorithm that restricts two or more processes from accessing a resource simultaneously.

Advertisements

Techopedia Explains Lamport’s Bakery Algorithm

The operational principles behind Lamport’s bakery algorithm are very simple. All process threads must take a number and wait their turn to use a shared computing resource or to enter their critical section. The number can be any of the global variables, and processes with the lowest number will be processed first. If there is a tie or similar number shared by both processes, it is managed through their process ID. If a process terminates before its turn, it has to start over again in the process queue.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…