Network Service Provider

Why Trust Techopedia

What Does Network Service Provider Mean?

A network service provider (NSP) is a business entity that provides or sells services such as network access and bandwidth by allowing access into its backbone infrastructure or access to its network access points (NAP), which consequently also means access to the Internet. Network service providers are very similar to or can even be considered the same as Internet service providers (ISPs), but in most cases they are the ones providing backbone services to the ISPs.

Advertisements

Techopedia Explains Network Service Provider

In the overall hierarchy of the worldwide network that is the Internet, network service providers are probably on top. They provide backbone access to ISPs, which in turn sell their services and provide Internet connectivity to everybody else, especially the end consumer. When a user connects to the Internet using a DSL modem or cable modem, that user connects and authenticates with the ISP, which then establishes a connection with the NSP’s backbone. The Internet itself is made up of every server and node, all connected to main backbones maintained by individual NSPs. This means that the NSPs essentially provide the infrastructure that makes up the Internet.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…