Provisioning (Telecommunications)

Why Trust Techopedia

What Does Provisioning (Telecommunications) Mean?

Provisioning refers to the enterprise-wide configuration, deployment and management of multiple types of IT system resources. An organization’s IT or HR department oversees the provisioning process, which is applied to monitor user and customer access rights and privacy while ensuring enterprise resource security.

Advertisements

Provisioning is the fourth step in the Operations, Administration, Maintenance and Provisioning (OAMP) management framework.

Techopedia Explains Provisioning (Telecommunications)

Provisioning provides equipment, software or services to customers, users, employees or IT personnel. It also has contexts in computing, computer networking and telecommunications.

In telecommunications, provisioning involves the setup of equipment, wiring and transmission to ensure customer device, equipment and option compatibility. Circuit, service, and switch provisioning, as well as programming, are required to activate wireless services with customer information.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Senior Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…