Anti-Virus Scanner

Why Trust Techopedia

What Does Anti-Virus Scanner Mean?

An anti-virus scanner is a component of an anti-virus software package that scans a hard drive for viruses and other harmful items. These programs are made for various operating systems, and scanning methods can be manual or automatic.

Advertisements

Scanners operate in conjunction with other elements of anti-virus software, such as virus containers and other tools. An anti-virus scanner may also be known as a virus scanner.

Techopedia Explains Anti-Virus Scanner

Although many antivirus software products now use a windows-type or iconic interface, many anti-virus scanners are still made in a command-line interface. Most anti-virus scanners examine each individual file in a drive and isolate viruses so that they can be removed from the drive.

The scanner will typically display its actions in a command-line structure within a display window as it scans the drive.

Anti-virus scanners rely on a virus database that needs to be updated over time. As more viruses and malware programs are created, anti-virus software makers incorporate them into their scanners and programs.

Without an updated database, an anti-virus scanner will be much less effective and less likely to successfully quarantine viruses on a drive.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…