Digital Logic

Why Trust Techopedia

What Does Digital Logic Mean?

Digital logic is the underlying logic system that drives electronic circuit board design. Digital logic is the manipulation of binary values through printed circuit board technology that uses circuits and logic gates to construct the implementation of computer operations. Digital logic is a common part of electrical engineering and design courses.

Advertisements

Techopedia Explains Digital Logic

A main component of digital logic consists of five different logic gates:

  • AND
  • OR
  • XOR
  • NAND
  • NOR

These basic logic gates are used in conjunction with one another to build elaborate engineering designs that deliver various computing outcomes. In addition to other types of circuitry and board and chip design, logic gates direct the computing and calculation work that electronic technologies do on a device. For example, circuits use logic gates to construct the outputs for digital numbers on calendars and other displays, by returning separate logical results for each particular digital component or “side” of one of these digital numbers.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…