Model (MVC)

Why Trust Techopedia

What Does Model (MVC) Mean?

A Model, in the context of an ASP.NET Model View Controller (MVC), is the representation of the data being posted to the Controller, the data being worked on in a View or the representation of the domain specific entities operating in the business tier.

Advertisements

The Model contains core application information. It includes data, validation rules, data access, and aggregation logic.

Techopedia Explains Model (MVC)

The Model is the part of MVC which implements the domain logic. In simple terms, this logic is used to handle the data passed between the database and the user interface (UI).

The Model is known as domain object or domain entity.

The domain objects are stored under the Models folder in ASP.NET. The domain model represents the application perspective for the data to be handled whereas a view model is required to produce the engine that generates the View.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…