Component Flow Diagram

Why Trust Techopedia

What Does Component Flow Diagram Mean?

A component flow diagram is a type of UML diagram that illustrates and defines the overall components that are part of a composite software system. This diagram defines the architectural structure of the entire system in terms of the components and how they are interconnected. A component flow diagram may also be called a component diagram and or component-based diagram.

Advertisements

Techopedia Explains Component Flow Diagram

A component flow diagram is primarily used by software developers and is created before the actual development of the project to provide a formal overview of the system/software being developed. It defines the structural relationships and connections of different components within a system. As with other structural diagrams, component flow diagrams use rectangles, lines/connectors and different symbols. Each of the components is represented using a rectangular box, with its name written within. The connectors are used to define the relationship and/or the dependencies between different components.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…