Truncate

Why Trust Techopedia

What Does Truncate Mean?

Truncation in IT refers to “cutting” something, or removing parts of it to make it shorter. In general, truncation takes a certain object such as a number or text string and reduces it in some way, which makes it less resources to store.

Advertisements

Techopedia Explains Truncate

Some examples of truncation in IT include the truncation of floating point numbers. A truncation operation in code may take a number with several digits to the left of the decimal point, and truncate that number into an integer. This is similar to the mathematical process of “rounding off,” except that in some forms of truncation, the number may be automatically rounded down by cutting off the extra decimal digits, even if that floating point number was closer to a higher integer.

Truncation can also be done with text strings or any kind of complex variable. In addition, truncation is done in some other types of user technologies – for instance, in email platforms, where a user might see the message that a certain email has been “truncated.” Again, this truncation process is often done for the purposes of using less memory in a system, or, in some display cases, uncluttering a visual interface.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…