Deadlock

Why Trust Techopedia

What Does Deadlock Mean?

In general computing, a deadlock is a situation where two different programs or processes depend on one another for completion, either because both are using the same resources or because of erroneous cues or other problems.

Advertisements

Techopedia Explains Deadlock

Modern operating systems use various threads and multitasking for programs and processes. There are certain situations where the operating system may fail to manage a deadlock, causing processes to hang or freeze. Dealing with this is a major part of software engineering. For example, there can be a situation where two threads start and request resources from each other, and neither can go forward. This will require a significant observation of processes and changes that will work around these hangups.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…