Dependency Hell

Why Trust Techopedia

What Does Dependency Hell Mean?

Dependency hell is a term used to define the problems faced by software developers, publishers and users in general, when software or a software package is dependent on other software. Dependency hell occurs when software works abnormally or displays errors and bugs due to an integrated software/application developed by a third party.

Advertisements

Techopedia Explains Dependency Hell

Dependency hell is a common problem found in software/applications that are built using an add-on software package or that rely on one for complete functionality. Dependency hell can take many forms and occur for many reasons, such as the need to install add-on software libraries, the need for long chains of installations, problems with a conflicting program, the creation of circular dependencies and more. It also includes platform-specific dependencies that are related to a software development platform. DLL hell, JAR hell and extension conflict are the most common types of dependency hell.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…