Lightweight Browser

Why Trust Techopedia

What Does Lightweight Browser Mean?

A lightweight browser refers to any Web browser that has minimal impact on the performance of the underlying system/computer/device. They utilize minimal storage, processer, RAM and other resources of computer while providing similar functionality, features and services as a standard Web browser.

Advertisements

Techopedia Explains Lightweight Browser

A lightweight browser is primarily designed to provide users with standard Web browsing experience, while degrading their system performance to minimal. Typically, lightweight browsers utilize less space on a disk, require fewer computing resources and are easy to operate and manage. They are specifically designed to operate on low-end computers and mobile devices and for general end-users, which are those having lesser or no need for advanced browser features. Moreover, the mightiest of lightweight browsers, usually found in mobile devices, will lack the support of Java Scripts, CSS and other advanced level features of a fully featured, heavier or mainstream browser.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…