Thread

Why Trust Techopedia

What Does Thread Mean?

A thread is the smallest unit of processing that can be performed in an OS. In most modern operating systems, a thread exists within a process – that is, a single process may contain multiple threads.

Advertisements

Techopedia Explains Thread

You can imagine multitasking as something that allows processes to run concurrently, while multithreading allows sub-processes to run concurrently.

When multiple threads are running concurrently, this is known as multithreading, which is similar to multitasking. Basically, an operating system with multitasking capabilities allows programs (or processes) to run seemingly at the same time. On the other hand, a single program with multithreading capabilities allows individual sub-processes (or threads) to run seemingly at the same time.

One example of multithreading is downloading a video while playing it at the same time. Multithreading is also used extensively in computer-generated animation.

Among the widely-used programming languages that allow developers to work on threads in their program source code are Java, Python and .NET.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…