Facebook Insights Dashboard

Why Trust Techopedia

What Does Facebook Insights Dashboard Mean?

The Facebook Insights Dashboard provides metrics for Facebook page administrators and platform developers. Any Facebook page or associated Web page that has at least 30 "Likes" can access Facebook Insights Dashboard metrics to gain information about page views, tab views, external referrers and media consumption on the Facebook page or Facebook Platform application or website.

Advertisements

Techopedia Explains Facebook Insights Dashboard

The Facebook Insights Dashboard provides analytics about specific stories users "Like" on a given website or Facebook page, user comments on posts, as well as sharing metrics and demographic information.

Application administrators can also obtain information about referral traffic to their applications and other behavioral and demographic information about those who use the application.

Domain administrators can obtain metrics for a website by adding a specific meta tag from Facebook to the root of the associated Web page.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…