Computer Network Exploitation

Why Trust Techopedia

What Does Computer Network Exploitation Mean?

Computer network exploitation (CNE) is a technique through which computer networks are used to infiltrate target computers’ networks to extract and gather intelligence data. It enables the exploitation of the individual computers and computer networks of an external organization or country in order to collect any sensitive or confidential data, which is typically kept hidden and protected from the general public.

Advertisements

Techopedia Explains Computer Network Exploitation

CNE is primarily used within military institutes and organizations. It is a type of cybersecurity operation and can be considered equivalent to the jobs/processes of real-world spies or agents. It consists of techniques and processes that use computers or computer networks to penetrate targeted systems and networks. CNE is part of the computer network operations (CNO) series of techniques for exploiting, attacking and defending against adversarial entities or malicious users.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…