Business Driver

Why Trust Techopedia

What Does Business Driver Mean?

A business driver is a resource, process or condition that is vital for the continued success and growth of a business. A company must identify its business drivers and attempt to maximize any that are under their control. There are always outside business drivers that a company cannot influence, such as economic conditions or trade relations with other nations.

Advertisements

As organizations become more complex, identifying business drivers becomes more difficult. For this reason, some software makers offer programs to help companies clarify and monitor their business drivers.

Techopedia Explains Business Driver

The term business driver has largely become a management buzzword to refer to any important part of a business. The business drivers for a software company might be superior products, technological innovation, excellent marketing and ongoing customer support.

Enterprise resource planning (ERP) software, supply chain management (SCM) software and many other software packages promise to help companies improve their business analytics and manage business drivers.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…