Configuration Baseline

Why Trust Techopedia

What Does Configuration Baseline Mean?

A configuration baseline is a fixed reference in the development cycle or an agreed-upon specification of a product at a point in time. It serves as a documented basis for defining incremental change and encompasses many different aspects of the product. It is the center of an effective configuration management program whose purpose is to give a definite basis for change control in a project by controlling various configuration items like work, features, product performance and other measurable configuration. Basically, it is a clearly defined specification that is considered the baseline for all changes that follow.

Advertisements

A configuration baseline is also known simply as a baseline.

Techopedia Explains Configuration Baseline

There are different types of configuration baselines depending on the context such as software, hardware and others. The technical baseline is one of these and includes user requirements, program and product information, and related documentation for all configuration items. It consists of the following baselines:

  • Functional baseline — A baseline which defines the functionality requirements of the system or the system specifications and its interface characteristics. It simply documents the system’s capability, functionality and overall performance at the minimum.
  • Allocated baseline — Defines the configuration items that compose the system and how it is being distributed or allocated across the lower-level configuration items. The performance of each configuration item in this baseline is described in its preliminary design specification.
  • Product baseline — Contains the selected functional and physical documentation which are needed for the different kinds of testing of the configuration item.
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…