Data Integration Architect

Why Trust Techopedia

What Does Data Integration Architect Mean?

A data integration architect is an IT departmental role that involves working on data integration solutions. Data integration architects are generally data architects, in that they manage aspects of a data architecture that serve the purposes of a business or organization. These job roles also may be customer facing, or involve working closely with teams of software developers.

Advertisements

Techopedia Explains Data Integration Architect

Many data integration architects work according to a set of strategies that could be labeled as agile development or agile data integration. Specific core tasks may include database modeling, working with interface specifications or managing any other process that involves how data is integrated into a specific IT architecture.

One issue that affects the deployment of a data integration architect is the controversy over whether data integration really needs it own architecture. Many experts in data handling for business would argue that businesses profit from specifically managed data integration architectures that address the needs, and future needs, of the business. Therefore, businesses often look for professional, qualified data integration architects to effectively manage these systems and develop them to serve the needs of the employer.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…