Enterprise Information Management

Why Trust Techopedia

What Does Enterprise Information Management Mean?

Enterprise information management (EIM) is a term that is used somewhat broadly in IT to refer to methods and strategies that use existing data well. An EIM project or resource takes information about the business and uses it effectively toward any given objective.

Advertisements

Techopedia Explains Enterprise Information Management

In enterprise information management, professionals see data as an important business asset. This data can consist of very structured data or more loosely aggregated information. Some further define enterprise information management as combining or bringing together business intelligence and other aspects of data management, where a broad spectrum process optimizes how a business acts on what it “knows” based on the data at its disposal. In general, any process that distills this knowledge from data could be seen as effective enterprise information management.

Enterprise information management planners may use various metrics or criteria in order to assess a project’s value or success. These might include accuracy and timeliness, as well as the “final value” or definition that a set of data brings to the table. Security and access are also relevant issues for many enterprise information management projects.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…