John von Neumann

Why Trust Techopedia

What Does John von Neumann Mean?

John von Neumann is a renowned Hungarian born mathematician with major contribution in various fields like set theory, quantum mechanics, computer science, game theory, numerical analysis and statistics.

Advertisements

In the field of computer science, von Neumann is responsible for developing the modern day computer architecture consisting of CPU, ALU, memory, inputs and outputs. He was the first to propose that both instructions and data are stored in the same address space.

Techopedia Explains John von Neumann

Von Neumann has made significant contributions in the field of automata theory in computers and created the first self replicating automata. He is also responsible for the invention of the recursive merge sort algorithm where an array is split into equal halves and the splitting is done recursively to sort data in the final stage and the results are merged to obtain sorted output. The von Neumann architecture for modern day computers was proposed by John von Neumann and incorporated components used in modern day computers like Arithmetic Logic Unit (ALU), Registers, Buses, Control Units, CPU and RAM.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…