Ergonomic Mouse

Why Trust Techopedia

What Does Ergonomic Mouse Mean?

A mouse is a pointing and clicking hardware device used to interact with a graphic user interface. Unlike a typical mouse, an ergonomic mouse is tailored to the health and comfort of the human user. Specifically, it is designed to minimize discomfort and prevent potential injuries (such as carpal tunnel syndrome and tendonitis).

Advertisements

Techopedia Explains Ergonomic Mouse

The mouse is based on trackball-like pointer devices used in radar and tracking systems during World War II by the Allied forces. Over the years, it developed from what was essentially a small box to a reasonably comfortable and user-friendly hardware tool for personal computing. However, long-term use started to result in injuries such as carpal tunnel syndrome, largely due to the physical orientation of the hand and wrist with the mouse.

Early iterations of the ergonomic mouse included the VerticalMouse, which changed the angle at which the tool was operated by the user. The success of this particular model has been very limited, however many other ergonomic mice have been developed, and are implemented in various settings and contexts.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…