Robust File Copy

Why Trust Techopedia

What Does Robust File Copy Mean?

Robust file copy (robocopy) is a special file and directory copy command used in the command line of the Windows OS. Robocopy became part of the Windows Resource Kit with Windows NT 4.0. With the arrival of Windows Vista, robocopy became a standard part of Windows. This command is quite different from the usual copy and xcopy commands that come with Windows as it is designed to be more reliable in mirroring or copying folders or directories of any size.

Advertisements

Techopedia Explains Robust File Copy

Robust file copy is very efficient at mirroring files or directories, and even ensures that all attributes, time stamps, properties and NTFS ACLS are copied. However, security information must be explicitly set to copy as it does not copy by default. Robocopy even works over network sessions that may be subject to disruptions as it has a "resume copy" feature. This comes in very handy when copying large or multiple files over the network.

Here are a few copy options available to robocopy:

  • /S – Copies subdirectories, excluding empty ones
  • /LEV:n – Copies the higher "n" levels from the source
  • /Z – Restartable mode
  • /B – Backup mode
  • /ZB – Restartable mode; otherwise backup mode
  • /SEC – Copies with security
  • /COPYALL – Includes all file info while copying, including security info
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…