Cognitive Radio

Why Trust Techopedia

What Does Cognitive Radio Mean?

Cognitive radio is a special kind of smart radio transceiver hardware that automatically detects all available wireless channels on a spectrum, facilitating changes to its reception or transmission parameters, which allows the concurrent transmission of multiple additional wireless communications in a location’s given spectrum. This process is known as dynamic spectrum management.

Advertisements

Cognitive radio’s main purpose is to detect and share unused spectrum with other systems without creating harmful interference. This includes spectrum management, or finding the best available spectrum to meet user communication requirements.

Techopedia Explains Cognitive Radio

Cognitive radio was first proposed in a 1998 seminar by Joseph Mitola III at the Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden. A year later, this new wireless communication approach was published in an article by Mitola and Gerald Maguire Jr. At first, it was foreseen as a software-defined radio extension – full cognitive radio – in which all observable wireless node parameters are considered. This was Mitola’s original idea, but most modern research of this technology focuses on spectrum-sensing cognitive radio, which is simpler. The main hindrance to cognitive radio, however, is actually designing a high-quality sensing device and accompanying algorithms for exchanging spectrum-sensing data between different nodes, as simple energy detectors cannot guarantee accurate signal detection.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…