Consumer to Business to Consumer

Why Trust Techopedia

What Does Consumer to Business to Consumer Mean?

Consumer to business to consumer (C2B2C) is a business model that is commonly associated with e-commerce transactions. In C2B2L, a business acts as an intermediary between two consumers who exchange goods. This exchange is a business transaction in which one of the individuals acts as a seller and the other acts as a buyer.

Advertisements

C2B2C is a common model online, where many sites provide a platform over which two parties can conduct business with each other.

Techopedia Explains Consumer to Business to Consumer

An example of a consumer to business to consumer business model would be a service like eBay. When using eBay, a seller puts up an item to be bid on and the winning bidder purchases it from the seller. This person is an eBay customer, as is the seller. eBay acts as the intermediary between the two parties, while one sells the good to the other for a cost. eBay takes a cut.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…