Federal Protective Service

Why Trust Techopedia

What Does Federal Protective Service Mean?

The Federal Protective Service (FPS) is a component of the National Protection and Programs Directorate of the US government’s Department of Homeland Security. The FPS is responsible for the protection of all federally owned and leased structures, such as various properties, courthouses, parks, and any other assets associated with them, including all associated personnel.

Advertisements

The FPS is a law enforcement agency, which in essence means that it is a police force with national jurisdiction when it comes to enforcement of federal law.

Techopedia Explains Federal Protective Service

The main task of the Federal Protective Service is to police and secure federal facilities to ensure a safe environment where federal agencies may conduct their business unhindered. The bulk of their task is placed in the investigation of threats posed to over 9,000 federal facilities across the United States.

The FPS focuses directly on the internal security of the nation, the main task of the Department of Homeland Security, and the reduction of crimes and potential threats within and to federal facilities.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…