Identity Resolution

Why Trust Techopedia

What Does Identity Resolution Mean?

Identity resolution is a data management process through which an identity is searched and analyzed between disparate data sets and databases to find a match and/or resolve identities. Identity resolution enables an organization to analyze a particular individual’s or entity’s identity based on its available data records and attributes.

Advertisements

Techopedia Explains Identity Resolution

Identity resolution is primarily a data management technique delivered through a software solution. It works by connecting to different data sources consisting of various data types and records related to individuals. When an individual is searched through an identity resolution solution, a series of algorithms, probability and scoring is applied to find and determine any associated records. For example, an enterprise might have more than one person named John Smith. However, through identity resolution, this individual’s other data attributes such as telephone number, address and Social Security number can help differentiate all of these individuals or detect matches. Although identity resolution is mainly used to detect identity theft and fraud, it is also used in large database solutions for customer data integration (CDI) and master data management (MDM).

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…