Data Steward

Why Trust Techopedia

What Does Data Steward Mean?

A data steward is a job role that involves planning, implementing and managing the sourcing, use and maintenance of data assets in an organization. Data stewards enable an organization to take control and govern all the types and forms of data and their associated libraries or repositories.

Advertisements

Techopedia Explains Data Steward

A data steward is a broad job role that incorporates processes, policies, guidelines and responsibilities for administering organizations’ entire data in compliance with business and/or regulatory obligations. A data steward’s responsibility stems from an understanding of the business domain and the interaction of business processes with data entities/elements. A data steward ensures that there are documented procedures and guidelines for data access and use. Data stewards works with data custodians, database/warehouse administrators and other related staff to plan and execute an enterprise-wide data governance, control and compliance policy.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…