Hosted Private Branch Exchange

Why Trust Techopedia

What Does Hosted Private Branch Exchange Mean?

Hosted private branch exchange (hosted PBX) is a telephone exchange system built, delivered and managed by a third-party service provider. Hosted PBX is an IP-based telephony solution provisioned and accessed entirely through the Internet.

Advertisements

Hosted PBX may also be referred to as cloud PBX or hosted voice.

Techopedia Explains Hosted Private Branch Exchange

Hosted PBX generally provides the same features and services as a traditional private branch exchange system, but hosted PBX eliminates the need for building and managing an in-house PBX system. The service provider, typically a telecommunications provider, Internet/cloud service provider builds and hosts the PBX system on its premises. The hosted PBX is connected with customer/client telephone systems through IP-based networks and/or the Internet. Once a call is received, the hosted PBX routes that call to the corresponding client. Similarly, the client/customer connects to the hosted PBX using IP-based phones in order to make a call.

Hosted PBX is often confused with virtual PBX but the former provides more call control features and services than the latter, particularly in the sense that it’s able to make both inbound and outbound calls.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…