Extended Capabilities Port

Why Trust Techopedia

What Does Extended Capabilities Port Mean?

The Extended Capabilities Port (ECP) is a parallel port for personal computers (PCs) that supports bi-directional communication between a computer and a peripheral device such as a printer. Parallel ports can usually be classified into four different types: standard parallel port (SPP), parallel port (PS/2), enhanced parallel port (EPP) and extended parallel port (ECP).

Advertisements

Techopedia Explains Extended Capabilities Port

Parallel ports were originally designed for communication between a computer and a printer. The first parallel port was the SPP or normal port, introduced in 1981. It allowed data to flow in one direction only and is the slowest of all types of parallel ports. The PS/2 port came into existence in 1987;this bi-directional port was capable of reading data from the peripheral device to the host. In 1994, the EPP was developed; this much faster bi-directional parallel port transmits large amounts of data while switching channel direction.The EPP is supported by an 8-bit bidirectional communication at Industry Standard Architecture (ISA) bus speeds.

The bi-directional ECP was launched in 1994 by Hewlett Packard and Microsoft. The ECP features provide an even faster data transfer than EPP. Unlike EPP, it has direct memory access (DMA) that allows certain types of data to bypass a microprocessor, a data hardware compression and a first-in/first-out (FIFO) buffer. FIFO organizes data in relation to priority and time.

With the increased diversity of parallel port hardware, standardizations were developed to avoid issues with incompatibility. The Standard Signaling Method for a Bi-directional Parallel Peripheral Interface for Personal Computers (IEEE 1284) standard was implemented to support bi-directional data flow. The IEEE 1284 specifies five modes of operation: compatibility mode, nibble mode, byte mode, ECP mode and EPP mode. Each mode supports data transfer in the backward direction, forward direction or bi-directional. To make sure that data integrity is upheld, the IEEE 1284 sets standard for the interface, cable and connector.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…