Data Center Infrastructure Management

Why Trust Techopedia

What Does Data Center Infrastructure Management Mean?

Data center infrastructure management (DCIM) refers to the processes, guidelines, tools and methodologies used for the provisioning, governance and overall management of data center assets and infrastructures. It provides a comprehensive approach to operating and maintaining an enterprise class data center and encompasses IT resources like hardware, software, networks and facilities, including power, cooling, lighting and overall physical infrastructure.

Advertisements

Techopedia Explains Data Center Infrastructure Management

DCIM provides a suite of different services and dynamics for modern data centers. Typically, DCIM is considered an amalgamation of IT and facilities management.

DCIM addresses factors, such as:

  • Data center energy management (power, cooling, carbon footprint)
  • Resource provisioning
  • Capacity planning
  • Availability of critical IT systems and resources
  • Integration of virtualization and cloud computing technologies
  • Risk management
  • Asset management
  • Automation

DCIM-centered tools and applications are geared toward the centralized management of entire data center resources, such as hardware, software and power, etc., regardless of vendor/manufacturer.

DCIM-based tools are also designed for data center managers. This requires more simplified insight into how a the complexities of a data center relate to its overall operations and business.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…