Too Long Didn’t Read

Why Trust Techopedia

What Does Too Long Didn’t Read Mean?

Too long didn’t read (TLDR) is a concept that refers to human behavior in which an individual ignores or avoids reading lengthy content within a website or blog. TLDR exhibits a lack of interest toward a specific type of textual content. The Internet offers a wide breadth of choice and stimulation, and it can make the attention span of a reader very short, which makes TLDR a major challenge for online publishers.

Advertisements

Techopedia Explains Too Long Didn’t Read

TLDR is a syndrome where an individual either entirely ignores content or skims through only the heading, bullets or important sections. TLDR helps website designers, UX designers and content developers understand the psychological reactions of end users toward their product, service or application.

Initially, TLDR gained visibility when it was found that individuals typically bypass the terms and conditions for software, hardware or Internet product/services prior to use. TLDR has led to summarizing such documents and applications to make the content as precise as possible.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…