3-D Scanner

Why Trust Techopedia

What Does 3-D Scanner Mean?

A 3-D scanner is a device that identifies, analyzes, collects and draws/displays shapes or three-dimensional models of real-world environments or solid objects. A 3-D scanner enables the capture of geometric shapes and the recreation of the physical appearance of tangible objects, allowing them to be built and displayed on a computer device.

Advertisements

Techopedia Explains 3-D Scanner

A 3-D scanner captures the structural and surface design and depth of the scanned object. It can also collect information on the color of the object. The 3-D scanner calculates the distance between its focal views to the object in determining the 3-D coordinates of the entire object/image/surface. Typically, multiple scans of an object in different positions/angels must be taken before an object/environment can be completely captured.

There are two key types of 3-D scanners:

  • Contact 3-D Scanners: Requires the object to be physically in contact with the scanner in order to probe and record its dimensions.
  • Non-Contact 3D Scanners: Use ultraviolet radiation, ultrasound waves and radiation that reflects back from the surface of the object and is recorded by the scanner.
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Senior Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…