Fused Deposition Modeling

Why Trust Techopedia

What Does Fused Deposition Modeling Mean?

Fused Deposition Modeling (FDM) is a type of additive manufacturing technology that enables the construction of three-dimensional objects, prototypes and products through a computer-aided or driven manufacturing process. It is used in 3-D printing or the design of solid models and prototypes in a layered or additive approach.

Advertisements

FDM is also known as fused filament fabrication or fused deposition method.

Fused Deposition Modeling (FDM) is trademarked by Stratasys Inc., a leader in building FMD-based 3-D printers.

Techopedia Explains Fused Deposition Modeling

FDM is primarily a rapid prototyping technique that enables the quick, clean and cost efficient development of prototypes and small functional components. It works through a CAD/CAM based design diagram, which is fed to an FDM system. The system sends design-specific commands to a controller head, which releases the melted thermoplastic accordingly. This process is repeated layer by layer based on specific design coordinates. The molten material becomes a solid object as soon it is exposed to a cooler environment.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…