Agile Retrospective

Why Trust Techopedia

What Does Agile Retrospective Mean?

In Agile software development, a retrospective is a one-hour meeting held at the end of each sprint.

Advertisements

One of the core principles of all Agile frameworks, including Scrum, is the need for transparency, clear communication and continuous process improvement.

The purpose of a retrospective is to improve processes and outcomes for the next sprint by sharing answers to these three questions:

  • What went well during the sprint?
  • What went wrong during the sprint?
  • What could the team do differently to improve the next sprint?

Techopedia Explains Agile Retrospective

Retrospectives are conducted in an structured way that allows team members to share their opinions freely in a positive way.

Whether the retrospective is conducted in person or virtually, the agenda typically includes the following steps:

  1. The facilitator shares three questions about the sprint — What went well? What didn't go well? What needs to be changed?
  2. The facilitator creates a sticky note (real or virtual) for each question and posts the questions on a wall, whiteboard or virtual display horizontally.
  3. Team members record their answers for each question and post them under the appropriate question.
  4. The facilitator leads a discussion about the answers and the team decides on an appropriate and reasonable course of action for improvement.
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…