Corporate Average Data Center Efficiency

Why Trust Techopedia

What Does Corporate Average Data Center Efficiency Mean?

Corporate average data center efficiency (CADE) is a performance metric used to evaluate and rate the overall energy efficiency of an organization’s set of data centers. CADE makes it possible to calculate and measure a data center’s energy consumption based performance and compare it to the performance of other data centers.

Advertisements

Techopedia Explains Corporate Average Data Center Efficiency

CADE was initially introduced by Up Time Institute and McKinsey Consulting in an effort to provide a single metric as a means of identifying data center power consumption and efficiency. CADE is calculated using the following equation:

CADE = IT Asset Efficiency (IT AE) x Facility Efficiency (FE)

where,

IT AE= IT energy efficiency x IT utilization

FE= Facility Energy Efficiency x Facility Utilization

The higher the CADE value the more energy efficient a data center is.

Moreover, to improve the value of CADE, some measures are taken to improve both the IT asset efficiency and the facility efficiency. For example, removal of old/dead servers, sever virtualization and demand management improves IT asset efficiency, while load reduction, better cabling and efficient cooling management can improve facility efficiency.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…