Database as a Service

Why Trust Techopedia

What Does Database as a Service Mean?

Database as a service (DBaaS) is a cloud computing service model that provides users with some form of access to a database without the need for setting up physical hardware, installing software or configuring for performance. All of the administrative tasks and maintenance are taken care of by the service provider so that all the user or application owner needs to do is use the database. Of course, if the customer opts for more control over the database, this option is available and may vary depending on the provider.

Advertisements

Techopedia Explains Database as a Service

Database as a service is one of cloud computing’s secondary service models and a key component of XaaS. This may be considered a subspecialty under the bigger software as a service model umbrella. In essence, DBaaS is a managed service offering access to a database to be used with applications and their related data. This is a more structured approach compared to storage as a service, and at its core it is really a software offering. In this model, payment may be charged according to the capacity used as well as the features and use of the database administration tools.

DBaaS consists of a database manager component, which controls all underlying database instances via an API. This API is accessible to the user via a management console, usually a web application, which the user may use to manage and configure the database and even provision or deprovision database instances.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…