Application-Defined Networking

Why Trust Techopedia

What Does Application-Defined Networking Mean?

Application-defined networking is a specific kind of networking principle where software applications request or demand network changes in order to provide for their needs, instead of passively existing on a network. Application-designed networking is part of modern intelligent network design, which aims to create more different kinds of functionality for individual applications within a network.

Advertisements

Techopedia Explains Application-Defined Networking

Like other types of intelligent networking setups, application-defined networking relies on something called software-defined networking (SDN). In software-defined networking, certain types of network control are taken from a hardware environment and implemented through software. In this environment, programmers use application programming interfaces (APIs) to manage an intelligent connection between an application and a network, and set up applications to determine their own access to resources within the network’s capacity.

A basic way to think about application-defined networking is that individual software applications ask for resources or provide their own input on application topology, data flows, latency, throughput and other factors. With this information, the network can ensure that the right resources are allocated to the right programs at the appropriate times to help encourage more efficient functionality and a more capable IT architecture. Application-defined networking (ADN) tools can be applied to virtual networks or merged with machine-to-machine setups to allow better distributed resources for robotic equipment or other types of multi-machine connections. The many potential applications of application-defined networking are leading to a vibrant discussion on how this kind of intelligent networking can apply in many areas of enterprise technology, including manufacturing and other kinds of automated business processes.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…